چهارشنبه‌های باحال

هر هفته چهارشنبه، محصولاتی متفاوت را این‌جا معرفی می‌کنیم تا حال بهتری در کنار خانواده و دوستان داشته باشیم.

محصولاتی که هر هفته این‌جا معرفی می‌شوند، به مدت یک هفته و تا معرفی محصولات جدید دارای تخفیف ویژه هستند.