خودتان هدیه ولنتاین درست کنید (بخش اول)

  چندماهمه / کاردستی – ولنتاین بهانه‌ی خوبی برای هدیه دادن به کسانی‌ست که دوستشان دارید، و بهترین هدیه نیز کادویی است که خودتان آن را درست کرده باشید و برایش زمان صرف کرده باشید. پس دست به کار شوید و وسایلتان را آماده کتید تا با ایده‌های مختلف هدیه و کاردستی ولنتاین آشنا شویم. از … ادامه خواندن خودتان هدیه ولنتاین درست کنید (بخش اول)